Level 4 Level 6
Level 5

Eksamen 2014


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Den er som en garasjeport; enten kommer du inn eller så gjør du det ikke. Hva er dette et bilde på i den dynamiske prosessorverden?
Noise gate
Hvilke bestanddeler har en AD/DA-konverter?
LPF, Sample and Hold, ADC, DAC og Multiplexer
En strøken A i musikken er en tone på 440 Hz. Hva vil 880 Hz være?
Samme tone men én oktav opp
En vanlig ting å gjøre med en ferdig mikset lydfil, er å sette volumet til tilnærmet fullt utslag, altså at de sterkeste lydene ligger på, eller nær, 0dB. Hva kalles dette?
Normalisering
For å få en best mulig gjengivelse av en audio-editering trim and cut du foretar i f.eks. Adobe Audition, er det viktig å...?
Sørge for at den skjer på en zero-crossing
Det foretrekkes å spille inn med et visst headroom, altså...
at det er litt å gå på før forvrenging inngår
Forvrenging i den analoge verden er til en viss grad ok, men...
det er viktig å unngå forvrengning i den digitale verden
Det er en fordel å spille inn med så kraftig signal som er forsvarlig for å...
få en best mulig spenningskurve for samplingen (AD-konvertering)
For høyt innspillingsnivå er...
et stort problem i den digitale verden. Det er viktig å unngå å ta opp med forvrengning
Alle instrumenter i en musikkproduksjon bør tas opp...
så høyt som forsvarlig og deretter gis riktig nivå i helhetsbildet under miksingen
Hva beskriver best hva en limiter gjør?
Reduserer alle lyder som i volum går over en viss terskelverdi ned til en viss terskelverdi
Hva er dithering?
Det er å legge litt støy på en lydfil for at nedsamling, f.eks. fra 96 kHz 24-bit til 44 kHz 16-bit kan gjøres uten at det oppstår kvantifiseringsfeil
Hva er konstruksjonsmessig de tre hovedtypene av mikrofoner?
Dynamisk, kondensator og bånd
Hva er de tre lydtilstandene?
Akustisk, analog og digital
Hva er den anbefalte teknikken for opptak av bassgitar?
Sett en mikrofon foran høytaleren på bassanlegget og ta opp direktersignalet fra forforsterkerdelen i tillegg
Hva er den beste beskrivelsen av begrepet "plugin" i audiosammenheng?
En applikasjon som utvider mulighetene i ditt hovedprogram (f.eks. logic)
Hva er den beste beskrivelsen av hva signal/støy-forhold (signal-to-noise-ratio eller S/N ratio) er?
Forskjellen i dB mellom det du vil høre, signalet, og det du ikke vil høre, støy
Hva er den generelle betegnelsen på moderne programvare som lar oss ta opp og editere audio, programmere MIDI, lage ferdig miks etc?
Audio-sequencer. Kalles også for DAW (digital audio workstation)
Hva er den typiske spenningen som leveres til en kondensator-mikrofon, såkalt fantom-mating?
48v
Hva er en equalizer?
En innretning som kan endre tonekarakteren på lyden
Hva er en kompresser i lydverdenen?
En innretning som reduserer det dynamiske området
Hva er en riktig besrkivelse av en båndmikrofon?
En mikrofontype der membranen er et tynt bånd spent mellom to spenningsbærende elementer
Hva er idealet når det gjelder studiomonitorer (studiohøytalere)?
At den gjengir så nøytralt og nøyaktig som mulig
Hva er kvantifisering (quantize) i forbindelse med MIDI?
Å justere "notene" i forhold til taktlinjene, slik at de blir mer musikalsk presise
Hva er mikrofonkarakteristikk (mic pickup pattern)?
Hvilke retninger mikrofonen henholdsvis "ser" og "ikke ser" etter lyd
Hva er en equalizer?
En innretning som kan endre tonekarakteren på lyden
Hva er en kompresser i lydverdenen?
En innretning som reduserer det dynamiske området
Hva er en riktig besrkivelse av en båndmikrofon?
En mikrofontype der membranen er et tynt bånd spent mellom to spenningsbærende elementer
Hva er fordelene med å bruke omni-karakteristikk på en mikrofon?
De fleste mikrofoner lyder best da og proksimitets-effekten nedsettes
Hva er funksjonen til et pop-filter?
Stopper plosiver ved opptak av stemme, beskytter mikrofonen fra spytt og hindrer at vokalisten kommer for nær mikrofonen
Hva er en transducer?
En innretning som kan omskape en energiform til en annen, f.eks. akustisk energi overføres til elektrisk energi, altså f.eks. en mikrofon
Hvilke av egenskapene/funksjonene har normalt en mikrofonforsterker (ofte også betegnet preamp eller kanalstripe)?
Få mikrofonsignalet opp til linjenivå og gi fantommating til de mikrofontyper som trenger det
Hva er sample-rate?
Det er antall ganger amplituden på et analogt signal måles per sekund
Hva er typisk samplingfrekvens og bit-dybde for lyd i video?
48 kHz og 16 bit
Hva vil begrepet "padding" si?
Å dempe signalet med en fast verdi, gjerne -10 til -20 dB
Hva forstår vi ved fasekansellering?
At to (like) signaler har nøyaktig omvendt amplitude, og dermed nuller hverandre ut
Hva forstår vi med begrepet "mastering" i en produksjon av musikk/lyddesign?
Den siste optimaliseringen av en stereo- eller surroundmiks for å få en produksjon så god som mulig før endelig utsendelse
Hva forstår vi ved proksimitetseffekt (proximity effect) i mikrofonverdenen?
At lyden blir mer basspreget når mikrofonen er nærmere lydkilden
Hva forstår vi ved Q-verdien på en parametrisk equalizer?
Båndbredden til sidene for valgt frekvens
Hva gjør en AD/DA-konverter?
Omformer et analogt signal til binære data og omvendt?
Hva kalles en enhet eller et program som er tilegnet MIDI-programmering?
Sequenser
Hva kan en multibånd-kompressor gjøre?
Regulere dynamisk område forskjellig i ulike frekvensbånd
Hva kan en risikere ved opptak med to mikrofoner samtidig?
Fasekansellering
Hva sier nyquist-teoremet?
At samplinfrekvensen må være minst det dobbelte av den høyeste frekvensen vi ønsker å ta opp
Hva står DAW for?
Digital audio workstation
Hva står MIDI for?
Musical Instrument Digital Interface
Hva er eksempel på to komprimerte formater?
MP3 og AAC
Hva bruker man en DI-boks til?
Får et eventuelt ubalansert signal via jack-plugg over til et balansert signal på¨XLR. Den omformer også et høyimpedans signal til et lavimpedans (typisk 250 ohm)
Balanserte linjer...
Er det vanlige i lydverdenen
Balanserte linjer...
Vil resulterer i kraftigere signaler enn ubalanserte
Balanserte linjer...
Er mindre beheftet med støy enn ubalanserte
Hvor mange ledere har balanserte kabler?
3
Hva er et annet navn på RCA-plugger?
Phono
En del såkalt "high-end" lydutstyr er rørbasert. Hva er årsaken(e) til det?
Lyden sies å bli varmere enn i mer moderne systemer og rør gir (ved overstyring) harmoniske overtoner
Hvorfor bruker en hodetelefoner av lukket type under f.eks. vokalinnspilling?
For at ikke akkopagnementet (musikken) skal lekke til vokalmikrofonen
Hva kalles en type pluggtype som blir benyttet til høyttalere i PA-systemer?
Speakon