Level 5
Level 6

Bilder


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Stopper plosiver ved opptak av stemme, beskytter mikrofonen fra spytt og hindrer at vokalisten kommer for nær mikrofonen
At den gjengir så nøytralt og nøyaktig som mulig
Kondensator
Stormembran kondensatormikrofon
XLR
Stillhet, eller nær stillhet
Får et eventuelt ubalansert signal via jack-plugg over til et balansert signal på¨XLR. Den omformer også et høyimpedans signal til et lavimpedans (typisk 250 ohm)
RCA og Phono
Lyden sies å bli varmere enn i mer moderne systemer og rør gir (ved overstyring) harmoniske overtoner
For at ikke akkopagnementet (musikken) skal lekke til vokalmikrofonen
Speakon
Lyden er blitt komprimert
Lyden er blitt normalisert
Vi bør sørge for at klippingen skjer der kurven krysser null-linjen
En 30-bånds equalizer satt med en mild boost i diskant og med fjerning/demping av de laveste frekvensene