Level 6 Level 8
Level 7

Państwo i społeczeństwo


162 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ambassador
ambasador
authorities
władze
bureaucracy
biurokracja
border
granica
border countries
państwa sąsiadujące
cabinet
rząd
cabinet minister
minister
capital
stolica
citizen
obywatel
citizenship
obywatelstwo
city councillor
radny
city hall
ratusz
civil servant
urzędnik państwowy
conservative
konserwatywny
constitution
konstytucja
democracy
demokracja
democractic
demokratyczny
demonstration
manifestacja
domestic
krajowy
election
wybory
general election
wybory powszechne
local electrion
wybory samorządowe
embassy
ambasada
emigration
emigracja
empire
imperium
exile
wygnanie
federal
federalny
foreign
obcy, zagraniczny
foreigner
obcokrajowiec
government
rząd
minority government
rząd mniejszościowy
system of government
system polityczny
head of state
głowa państwa
home country
ojczyzna
House of Commons
Izba Gmin
House of Lords
Izba Lordów
House of Representatives
Izba Reprezentantów
human rights
prawa człowieka
immigrant
imigrant
immigration
imigracja
independence
niepodległość
inhabitant
mieszkaniec
institution
instytucja
intelligence service
służby wywiadowcze
king
król
kingdom
królestwo
left wing
lewicowy
liberal
liberalny
majority
większość
Mayor
burmistrz
member
członek
Member of Parliament
poseł
Minister
minister
minority
mniejszość
monarch
monarcha
monarchy
monarchia
constitutional monarchy
monarchia konstytucyjna
nation
naród
national
narodowy, państwowy
national anthem
hymn państwowy
national flag
flaga państwowa
national identity
tożsamość narodowa
nationality
narodowość
opinion poll
badanie opinii publicznej
opposition
opozycja
parliament
parlament
party member
członek partii
policy
polityka (sposób postępowania)
social policy
polityka społeczna
political
polityczny
political leader
przywódca polityczny
political scene
scena polityczna
politician
polityk
politics
polityka (działalność publiczna)
population
ludność
President
prezydent
Prime Minister
premier
province
prowincja
queen
królowa
reform
reforma
refugee
uchodźca
right wing
prawicowy
royal family
rodzina królewska
secret service
służby specjalne
Senate
senat
Senator
senator
social democratic
socjaldemokratyczny
socialist
socjalistyczny
socialist
socjalista
state
państwo
term
kadencja
the people
naród, lud
United States Congress
Kongres Stanów Zjednoczonych
demonstrate
manifestować
elect
wybierać
emigrate
emigrować
immigrate
imigrować
represent
reprezentować
rule
rządzić
support
popierać
adopt the constitution
przyjąć konstytucję
become a citizen
zostać obywatelem
border with
graniczyć z
form a government
utworzyć rząd
gain independence
uzyskać niepodległość
hold an election
zorganizować wybory
join a political party
wystąpić do partii politycznej
vote for
głosować na
Your Majesty
Wasza Królewska Mość
Amnesty International
Amnesty International
European Union
Unia Europejska
International Monetary Fund
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
non-governmental organization
organizacja pozarządowa
North Atlantic Treaty Organization
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
United Nations
Organizacja Narodów Zjednoczonych
World Health Organization
Światowa Organizacja Zdrowia
budget
budżet
coin
moneta
commerce
handel
credit
kredyt
credit card
karta kredytowa
currency
waluta
common currency
wspólna waluta
economics
ekonomia
economy
gospodarka
free-market economy
gospodarka wolnorynkowa
finance
finanse
financial
finansowy
gross domestic product
produkt krajowy brutto
income
dochód
industry
przemysł
inflation
inflacja
rate of inflation
stopa inflacji
international trade
handel międzynarodowy
investment
inwestycja
market
rynek
black market
czarny rynek
free market
wolny rynek
note
banknot
small business
drobne przedsiębiorstwo
tax
podatek
trade union
związek zawodowy
invest
inwestować
go down
spadać
grow by (four) per cent
urosnąć o (cztery) procent
provide new jobs
tworzyć nowe miejsca pracy
reduce taxes
obniżyć podatki
civilian
cywil
conflict
konflikt
machine gun
karabin maszynowy
peace conference
konferencja prasowa
poison gas
gaz trujący
shell-shock
wstrząs psychiczny wywołany przez ostrzał artyleryjski
soldier
żołnierz
tank
czołg
troops
wojsko
weapon
broń
world peace
pokój na świecie
world war
wojna światowa
invade
najeżdzać
break out
wybuchać (np. o wojnie, o pożarze)
delacre war on sb
wypowiedzieć komuś wojnę