Level 7 Level 9
Level 8

Czasowniki frazowe


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
break down
psuć się
break out
wybuchać (np. o wojnie, o pożarze)
carry on
kontynuować
come round
przychodzić (w odwiedziny)
get by
przetrwać
give in
poddawać się
go down
spadać
go out
gasnąć
go up
wzrastać
grow up
dorastać
hold on
czekać
lie down
kłaść się
make off
uciekać
pass away
umrzeć
set off
wyruszać
stand out
wyróżniać się
stay in
zostawać w domu
take off
startować (o samolocie)
turn up
pojawiać się
blow (sth) up
wysadzać
bring (sb) up
wychowywać
call (sth) off
odwoływać
carry (sth) off
prowadzić, przeprowadzać, wykonywać
figure (sth) out
zrozumieć
give (sth) away
rozdawać
give (sth) up
rzucać coś, zaprzestać coś robić
hand (sth) over
przekazywać
hold (sth) back
powstrzymywać
let (sb) down
zawodzić
look (sth) up
sprawdzać
pick (sb) up
odbierać (ze stacji, szkoły itp.)
put (sth) off
odkładać coś w czasie
put (sth) on
zakładać
see (sb) off
odprowadzać
set (sth) up
zakładać (np. biznes)
switch/turn (sth) off
wyłączać
switch/turn (sth) on
włączać
take (sth) off
zdejmować
take (sth) up
zająć się czymś, zainteresować się czymś
try (sth) up
przymierzać
turn (sb/sth) down
odrzucać
work (sth) out
obmyślać, opracowywać
break into sth
włamać się
come across sth
natknąć się na
come into sth
dostać w spadku
deal with sth
zajmować się
do without sth
obywać się (bez)
hold up sth
napadać
look after sb/sth
opiekować się
look for sb/sth
szukać
look into sth
badać coś
run into sb
spotkać (przypadkiem)
see to sth
dopilnować
take after sb
być podobnym do
take to sb/sth
polubić
break out of sth
uciec z więzienia
come up with sth
wymyślić, znaleźć
cut down on
ograniczyć
get along/on with sb
dogadywać się, mieć dobre stosunki
get away with sth
uchodzić na sucho
get on with sth
kontynuować
get round to sth
zabierać się do
go down with sth
zachorować na
keep away from sb/sth
trzymać się z daleka od
keep up with sb/sth
dotrzymywać kroku
look down on sb
patrzeć na kogoś z góry
look forward to sth
oczekiwać z niecierpliwością
look up to sb
podziwiać
make up for sth
kompensować, wynagradzać
put up with sb/sth
znosić
run out of sth
zużyć, wyczerpać
stand up for sth
ujmować się za