Level 4 Level 6
Level 5

Khả năng


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
もちろん
đương nhiên, tất nhiên
きっと
chắc chắn, chắc hẳn
ぜひ
nhất định, bằng mọi giá
たぶん
có lẻ, không chừng
しか
chỉ (có thể)
だけ
chỉ (làm được gì)
まだ
chưa thể (làm gì)
らしい
có vẻ; dường như; như là; có vẻ là...
なかなか
mãi mà không