Level 2
Level 1

Temel Hukuk Kavramları


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ceza
Kanunda tanımlanmış ve suç kapsamına giren davranışlarda bulunan kişiye uygulanan yaptırım
Cebri icra
Kişinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ödev yada sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda devlet eliyle zorla borcunu yerine getirmeye zorlanmasıdır
Tazminat
Hukuka aykırı davranışları yada sözleşmeye aykırı davranma sebebiyle başkalarına zarar veren kimselerin verdikleri zararları ödemeye mahkum edilmeleridir
İptal
Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan idari işlemin yargı kararıyla ortadan kaldırılmasına idari işlemde iptal denir
Hükümsüzlük
Hukuki işlemlerin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması yada kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır ( üç türü vardır yoklu butlan tek taraflı bağlamazlık)
Yokluk
Hukuki işlemlerin kanunun belirttiği kurucu unsurlardan en az birine uyulmadan yapılması halinde bu işlemin yokmuş gibi kabul edilmesidir
Butlan
Hukuki işemlerin geçersiz kabul edilmesidir. ( ikiye ayrılır 1 mutlak butlan 2 nispi butlan)
Mutlak butlan
Kurucu unsurlara sahip olsada emredici hukuk kurallarına,ahlaka, kamu düzenine veya kişilik haklarına aykırı olması yada konunun imkansız olmasıdır
Nispi butlan
Hukuki işlemin kurucu unsurlara sahip emredici hükümlere uygun ancakhukuki işlemi yapan iradede geçici sakatlık olmasıdır
Tek taraflı bağlamazlık
Hukuki işlemi yapan taraflardan birinin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmamasıdır