Level 1 Level 3
Level 2

Verkefnastjórnun


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Meginmarkmið verkefnastjórnunar
Að ljúka verkefnum á tíma, innan kostnaðar, innan skilgreindra gæða og annarra árangursmælikvarða
Hlutverk verkefnisstjórnar
Skipulag verkefnis og vöktun verkefnis.
Skipulagning verkefnis
Áætlunargerð, úthlutun aðfanga, skilgreining á gæðum og stöðlum
Kostir við verkefnisstjórnun
Betra upplýsingaflæði innan stjórnskipulags, allir þættir verkefnisins skilgreindir, mögulegt að grípa til ráðstafana í tíma gerist þess þörf
Gallar við verkefnisstjórnun
Flókið stjórnskipulag (stundum), kallar á breytingar og aðlögun stjórnskipulags, truflun á verkefnum starfsfólks
Þættir sem eru drífandi fyrir verkefni
Skýr markmið, skýrar væntingar/ábyrgðarskipting, skýr samskipti á milli hlutaðeigandi aðila, skýrar upplýsingar, raunhæf verkefnisáætlun
Þættir sem eru hamlandi fyrir verkefni
Ágreiningur um markmið, óákveðinn verkkaupi, valdabarátta, tæknileg vandamál