Level 2 Level 4
Level 3

Samningsform


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Samningsform
Hefðbundnir samningar - magntölusamningar, alverk, marksamningar, stjórnunarsamningar, einkaframkvæmd
Hefðbundnir samningar
Framkvæmd boðin út á grundvelli fullnaðarhönnunar. Mögulegt að skipta verkinu upp í verkhluta og bjóða út sértaklega.
Alverk
Framkvæmd boðin út á grundvelli þarfagreiningar. Yfirleitt boðið út í lokuðu útboði.
Marksamningar
Ganga út á það að samið er um ákveðið markgildi (t.d. kostnaður eða áfangaskil)
Stjórnunarsamningar
Verkkaupi býður út hluta verks til verktaka sem hafa stjórnunarreynslu. Verkkaupi og verktaki bjóða út sameiginlega verk til undirverktaka.
Einkaframkvæmd
Samningur milli hins opinbera og aðila á einkamarkaði um þjónustu sem hið opinbera hefur hefð á að veita.
Kostir einkaframkvæmdar
Hraðari afhending þjónustunnar, áhættuþáttum dreift, miðlun þekkingar og sérfræðikunnáttu milli hins opinbera og einkamarkaðar.
Hefðbundnir samningar
Hönnuðir á vegum verkkaupa gera verklýsingar, skilgreina magntölur og reikna út magn.
Alverk
Verkkaupi skilgreinir þarfir sínar fyrir mannvirki, lýsir gæðum og tæknilegum búnaði. Verktaki sér um hönnun og býður heildarverð.
Marksamningar
Greiðslur til verktaka breytast eftir því hvort tilteknu markgildi er náð eða ekki.