Level 5
Level 6

Eftirlit


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Opinbert eftirlit
Eftirlit frá hestu stofnunum (heilbrigðiseftirlit, eldvarnareftirlit, vinnueftirlit ríkisins, byggingarfulltrúa)
Framkvæmdaeftirlit
Eftirlit á vegum verkfræðistofa, arkitektastofa, sérfræðinga og tæknisviða stofnana.
Opinbert eftirlit
Eftirlit sem krafist er af byggingarfulltrúa. Oft ef um stórhýsi, meiriháttar mannvirki eða sértaklega flókin verk er að ræða.
Framkvæmdaeftirlit
Meginþættir eru samskipti og tengsl við verkkaupa og hönnun, samskipti við yfirvöld, uppbygging gæðakerfis, samskipti við verktaka og verkefnislok.
Gæðaeftirlit
Eftirlit með því að framkvæmd og gæði séu í samræmi við verksamninga, samþykkt hönnunargögn og staðla.
Uppbygging gæðakerfis
Skilgreining og afmörkun verkefnis, gera markmið skýr, greina hagsmunaaðila verks, meta áhættu og gerð eftirlitsáætlunar.
Samskipti við yfirvöld
Felst t.d. í því að sjá um að aflað sé samþykkis, framkvæmdaleyfis og byggingaleyfis hjá viðkomandi yfirvöldum.
Framkvæmdaeftirlit
Gætir hagsmuna verkkaupa.
Framvindueftirlit
Eftirlit með framvindu verksins og samanburðar við verksamninga og tímaáætlanir.
Kostnaðargát
Yfirferð og samþykkt reikinga verktaka vegna framkvæmda. Samanburður við áætlanir og vöktun á frávikum frá þeim.
Verkþáttarýni
Ætlað að stuðla að réttri útfærsu á verkþættinum frá upphafi. Tryggir að öll gögn liggi fyrir og að skilningur allra aðila á verkþætti sé sá sami.
Verkþáttarýni
Yfirferð verkkaupa og verktaka á verkþætti, tímanlega áður en framkvæmdir hefjast.