Level 2
Level 1

Nierozdzielne bez dopełnienia


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
break down
psuć się
My car broke down in the middle of nowhere
Mój samochód zepsuł się w szczerym polu
break out
wybuchać
He was living in London when the war broke out
Mieszkał w Londynie kiedy wybuchła wojna
carry on
kontynuować
Carry on, please
Proszę kontynuować
come round
przychodzić w odwiedziny
Paul is coming round to my house for tea
Paul przychodzi w odwiedziny do mojego domu na herbatę
get by
przetrwać
He only earns just enough to get by
On zarabia tylko tyle by przetrwać
give in
poddawać się
Jim was doing his best but after few weeks he gave in
Jim robił co w jego mocy ale po kilku tygodniach się poddał
go down
spadać
The number of people getting married is going down
Liczba ludzi biorących ślub spada
go out
gasnąć
All the lights went out
Wszystkie światła zgasły
go up
wzrastać
The prices of food are going up
Ceny jedzenia wzrastają
grow up
dorastać
When will you finally grow up?
Kiedy w końcu dorośniesz?
hold on
czekać
Hold on! I see something
Czekaj! Widzę coś
lie down
kłaść się
I must lie down
Muszę się położyć
make off
uciekać
The burglars made off with goods
Włamywacze uciekli z towarem
pass away
umrzeć
David was in shock when his mother passed away
David był w szoku gdy jego matka umarła
set off
wyruszać
We'd better set off now before it gets dark
Lepiej wyruszmy teraz zanim się ściemni
stand out
wyróżniać się
Morris stands out as the most experienced candidate
Morris wyróżnia się jako najbardziej doświadczony kandydat
stay in
zostawać w domu
Monica wants to stay in and relax on the sofa
Monica chce zostać w domu i relaksować się na sofie
take off
startować
My plane is supposed to take off in 45 minutes
Mój samolot ma wystartować za 45 minut
turn up
pojawiać się
Danny turned up late as usual
Danny pojawił się późno jak zwykle