Level 2 Level 4
Level 3

Nierozdzielne z dopełnieniem


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
break into sth
włamać się
Someone broke into our neighbours' car last night
Ktoś włamał się do samochodu naszych sąsiadów ostatniej nocy
come across sth
natknąć się
I came across an old comic book while I was cleaning the attic
Natknąłem się na stary komiks gdy sprzątałem strych
come into sth
dostać w spadku
I came into some money when my grandfather died
Dostałem w spadku trochę pieniędzy gdy mój dziadek umarł
deal with sth
zajmować się, radzić sobie
You must deal with your problems on your own
Musisz radzić sobie ze swoimi problemami sam
do without sth
obywać się bez
We couldn't do without a car
Nie mogliśmy obyć się bez samochodu
hold up sth
napadać
He held up a Royal Mail train
Napadł na pociąg Royal Mail
look after sb/sth
opiekować się
We look after kids after school
Opiekujemy się dziećmi po szkole
look for sb/sth
szukać
I'm looking for my car keys
Szukam kluczyków od samochodu
look into sth
badać
The police are looking into the bank robbery
Policja bada napad na bank
run into sb
spotkać przypadkiem
George ran into his ex-girlfriend last night
George spotkał swoją byłą dziewczynę zeszłej nocy
see to sth
dopilnować
I will see to the rest of preparations
Dopilnuję reszty przygotowań
take after sb
być podobnym
Jenny takes after her dad
Jenny jest podobna do swojego taty
take to sb/sth
polubić
Alex took to Alice straight away and they are still friends now
Alex od razu polubił Alice i wciąż są przyjaciółmi