Level 3
Level 4

Z dopełnieniem, z trzech elementów


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
break out of sth
uciec
He broke out of prison last night
Uciekł z więzienia zeszłej nocy
come up with sth
wymyślić, znaleźć
They still haven't come up with a name for the baby
Nadal nie mogą znaleźć imienia dla dziecka
cut down on sth
ograniczyć
Cut down on fatty food if you want to lose weight
Ogranicz tłuste jedzenie jeśli chcesz stracić na wadze
get along/on with sb
dogadywać się, mieć dobre stosunki
Ralph gets along/on with all his colleagues
Ralph dogaduje się ze wszystkimi swoimi kolegami
get away with sth
uchodzić na sucho
Matt broke a window in his classroom but he somehow got away with it
Matt rozbił okno w swojej klasie ale jakoś uszło mu to na sucho
get on with sth
kontynuować
Stop talking and get on with your work
Przestań gadać i kontynuuj swoją pracę
get round to sth
zabierać się
I've been meaning to clear up that mess all day but haven't got round to it yet
Miałem zamiar posprzątać ten bałagan cały dzień ale wciąż nie mogę się do tego zabrać
go down with sth
zachorować
Ron's gone down with flu
Ron zachorował na grypę
keep away from sb/sth
trzymać się z daleka
Try to keep away from the city centre because it's really crowded
Staraj trzymać się z daleka od centrum miasta bo jest bardzo zatłoczone
keep up with sb/sth
dotrzymywać kroku
Mark couldn't keep up with the rest of the players
Mark nie mógł dotrzymać kroku reszcie graczy
look down on sb
patrzeć z góry
Juliet looks down on people who don't have university education
Juliet patrzy z góry na ludzi którzy nie mają wyższego wykształcenia
look forward to sth
oczekiwać z niecierpliwością
I'm really looking forward to going to Japan
Oczekuję z niecierpliwością wyjazdu do Japonii
look up to sb
podziwiać
Kate has always looked up to her mother
Kate zawsze podziwiała swoją matkę
make up for sth
wynagradzać, rekompensować
His sense of humour makes up for his stubbornness
Jego poczucie humoru rekompensuje jego upór
put up with sb/sth
znosić
I can't put up with that noise any more
Nie mogę dłużej znieść tego hałasu
run out of sth
zużyć, wyczerpać
We've run out of sugar
Zużyliśmy cukier
stand up for sth
wstawić się za
Why didn't you stand up for me?
Dlaczego się za mną nie wstawisz?