Level 23 Level 25
Level 24

Nhóm 1


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Quế chi
Tân ôn giải biểu
Bạc hà
Tân lương giải biểu
Lá sen (hà diệp)
Thanh nhiệt giải thử
Kim ngân hoa
Thanh nhiệt giải độc
Thạch cao
Thanh nhiệt giáng hỏa
Hoàng liên
Thanh nhiệt giáng hỏa
Sinh địa
Thanh nhiệt lương huyết
Thảo quả
Ôn trung khứ hàn
Phụ tử
Hồi dương cứu nghịch
Độc hoạt
Khứ phong thông lạc
Ô đầu
Ôn tán hàn thấp
Hoắc hương
Hóa thấp trọc
Phục linh (bạch linh)
Lợi niệu
Mẫu lệ
Bình can tức phong
Ngô công
Khu phong giải kinh
Chu sa
Trọng trấn an thần
Toan táo nhân
Dưỡng tâm an thần
Thạch xương bồ
Khai khiếu
Tang bạch bì
Thanh phế chỉ khái
Bách bộ
Ôn phế chỉ khái
Bán hạ
Ôn hóa hàn đàm
Bối mẫu (xuyên bối mẫu)
Thanh hóa nhiệt đàm