Level 25 Level 27
Level 26

Nhóm 3


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tân ôn giải biểu
Gừng
Tân lương giải biểu
Ngưu bàng tử
Thanh nhiệt giải độc
Dấp cá
Thanh nhiệt giáng hỏa
Dành dành (chi tử)
Thanh nhiệt táo thấp
Hoàng cầm
Thanh nhiệt lương huyết
Mẫu đơn bì
Ôn trung khứ hàn
Riềng
Khứ phong thông lạc
Tần giao
Hóa thấp trọc
Sa nhân
Lợi niệu
Mã đề
Bình can tức phong
Câu đằng
Khu phong giải kinh
Toàn yết
Dưỡng tâm an thần
Viễn chí
Thanh phế chỉ khái
Bạch quả
Ôn phế chỉ khái
Hạnh nhân