Level 26 Level 28
Level 27

Nhóm 4


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tân ôn giải biểu
Kinh giới (hoa)
Tân lương giải biểu
Dâu tằm
Thanh nhiệt giáng hỏa
Huyền sâm
Thanh nhiệt táo thấp
Nhân trần bắc
Thanh nhiệt lương huyết
Rễ tranh (bạch mao căn)
Ôn trung khứ hàn
Đại hồi
Khứ phong thông lạc
Tang ký sinh
Hóa thấp trọc
Đại phúc bì
Lợi niệu
Ý dĩ nhân
Bình can tức phong
Thiên ma
Khu phong giải kinh
Linh dương giác
Dưỡng tâm an thần
Vông nem
Thanh phế chỉ khái
Cát cánh