Level 29
Level 30

Nhóm 7


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tân ôn giải biểu
Hành
Tân lương giải biểu
Cối xay
Thanh nhiệt giải độc
Rau sam
Lợi niệu
Đậu đỏ
Tân lương giải biểu
Mạn kinh tử
Thanh nhiệt giáng hỏa
Rau trai
Tân lương giải biểu
Cam thảo đất
Khứ phong thông lạc
Mã tiền
Tân lương giải biểu
Cúc tần
Táo thấp thanh nhiệt
Thương truật
Lợi niệu
Kim tiền thảo
Dưỡng tâm an thần
Bình vôi
Thanh phế chỉ khái
Mạch môn
Tân ôn giải biểu
Rau mùi
Thanh phế chỉ khái
Thiên môn
Tân ôn giải biểu
Phòng phong
Thanh nhiệt giải độc
Rẽ quạt (xạ can)