Level 8 Level 10
Level 9

Belang


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
не придавайте значения
niet te veel belang hechten aan
крайне важно, чтобы
het is van het grootste belang
это имеет большой вес
het telt zwaar mee
не в этом дела
daar gaat het niet om
делал упор на
hij legde er nadruk op