1
Ready to learn
Glagolski prilog prošli (Lekcija 11)
2
Ready to learn
Prošlo gotovo vrijeme - neprelazni glagoli (Lekcij
3
Ready to learn
Prošlo vrijeme - primjeri neprelazni glagoli (Lekc
4
Ready to learn
Prošlo gotovo vrijeme - prijelazni glagoli (Lekcij
5
Ready to learn
Prošlo gotovo vrijeme - primjeri prelazni glagoli
6
Ready to learn
Koliko je sati? (Lekcija 11)
7
Ready to learn
Sinonimi (Lekcija 11)
8
Ready to learn
Glagoli सकना i चुकना (Lekcija 12)
9
Ready to learn
Složeni glagoli (Lekcija 12)
10
Ready to learn
Odnosna zamjenica (Lekcija 12)
11
Ready to learn
Glagol चाहिए (Lekcija 13)
12
Ready to learn
Glagol morati (Lekcija 13)
13
Ready to learn
Glagol मिलना (Lekcija 13)
14
Ready to learn
Glagol लगना (Lekcija 13)
15
Ready to learn
Vremenski izrazi u odnosim rečenicama (Lekcija 13)
16
Ready to learn
Neupravni govor (Lekcija 13)
17
Ready to learn
Pasiv (Lekcija 14)
18
Ready to learn
Infinitiv +लगना (Lekcija 14)
19
Ready to learn
Infinitiv + देना (Lekcija 14)
20
Ready to learn
Količinski prilozi i pridjevi u odnosim rečenicama
21
Ready to learn
Izricanje namjere (Lekcija 14)
22
Ready to learn
Kontinuativi i progresivi (Lekcija 15)
23
Ready to learn
Gotovi particip + करना (Lekcija 15)
24
Ready to learn
जैसा kao pridjev, prilog i postpozicija (Lekcija 1
25
Ready to learn
Postpozicije (Lekcija 15)
26
Ready to learn
Povratne zamjenice (Lekcija 15)
27
Ready to learn
Denominativi 1 (Lekcija 16)
28
Ready to learn
Denominativi 2 (Lekcija 16)
29
Ready to learn
Denominativi 3 याद (Lekcija 16)
30
Ready to learn
Prilozi vremena u složenoj rečenici (Lekcija 16)
31
Ready to learn
Ponavljanje riječi (Lekcija 16)
32
Ready to learn
Veznici: ili, ni-niti (Lekcija 16)
33
Ready to learn
Složeni glagoli (Lekcija 17)
34
Ready to learn
Pogodbene rečenice (Lekcija 17)
35
Ready to learn
Dopusne rečenice (Lekcija 17)
36
Ready to learn
Participi kao pridjevi (Lekcija 18)
37
Ready to learn
Participi kao prilozi (Lekcija 18)
38
Ready to learn
Participi u složenim rečenicama (Lekcija 18)
39
Ready to learn
Čestica -सा (Lekcija 18)