Level 9 Level 11
Level 10

Main Verbs


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
сум
olla
може
osata
има
olla; omistaa
оди
mennä
знае
tietää
сака
pitää
учи
oppia
прави
tehdä
зема
ottaa
дава
antaa
мисли
ajatella
треба
tarvita
зборува
sanoa
сака
haluta
сака
rakastaa
направи
tehdä
донесува
tuoda
купува
ostaa
јади
syödä
пие
juoda
плаќа
maksaa
чувствува
tuntea
слуша
kuunnella
гледа
katsoa
проба
yrittää
разбира
ymmärtää
чека
odottaa
работи
työskennellä
наоѓа
löytää
вика
olla nimeltään
живее
elää
променува
muuttaa
отвора
avata
затвора
sulkea
доаѓа
saapua
прашува
kysyä
крши
rikkoa
чисти
siivota
продолжува
jatkaa
гради
rakentaa
готви
laittaa ruokaa
вози
ajaa
пропаѓа
epäonnistua
паѓа
pudota
зборува
puhua
завршува
lopettaa
заборава
unohtaa
помага
auttaa
се надева
toivoa
повредува
satuttaa
организира
järjestää
игра
pelata
чита
lukea
гледа
nähdä
продава
myydä
седнува
istua
спие
nukkua
пуши
tupakoida
почнува
alkaa
учи
opiskella
предава
opettaa
преведува
kääntää