Level 11
Level 12

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bivirkninger: COX inhibitorer
GI forstyrrelser, udslæt, renal insufficiens, kvalme, opkast
NSAIDs effekt
antipyretisk, analgetisk, antiinflammatorisk
Antirheumatisk
Lægemiddel mod gigt
Arthritic disease (gigt)-rheumatoid artrit
kronisk inflammation
almindelige hovedgrupper gigtmidler
disease-modifying antirheumatic drug (DMARDs), NSAID, immunosupressive, glukokortikoider, anti-IL1 agenter, anti-TNF-alfa agenter
Typer DMARDs
Penicillin metabolitter, guld komplekser(hæmmer IL-1 og TNF-alfa), antimalaria, Folinsyre-antagonist (methotrexate)
rheumatoid arthritis (gigt
autoreaktive t celler mod antigener i led, led inflammation og ødelæggelse
Glykokortikoider (immunosupressiv)
mindsket transkription af immune relaterede gener
Cyclosporin (immunosupressiv)
påvirker IL-2 produktionen via hæmning af calcineuron
Glukokortikoider bivirkninger
immunforsvar hæmmes (andre infektioner), osteoporose, hyperglykæmi
fibrinolyse starter
samtidig med koagulationskaskade
warfarin
vitamin k antagonist - hæmmer vitamin k epoxide reductase component 1 (VKORC1)
Vitamin K
cofaktor efter dannelsen af clotting factors (essentielt for dannelsen)
Heparin
inhiberer koagulation ved at aktivere antithrombin III der neutraliserer serin proteaserne (XIIa osv)
Blod koagulation kontrolleres af
enzyme inhibitorer (antitrhombin), fibrinolyse
koagulation sker ved
opl fibrinogen omdannes til uopl fibrin