Level 1 Level 3
Level 2

Respirationsystemet


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Lugerne funktion:
Udveksling af gasser, homeostatisk regulering af pH, beskyttelse mod patogener
Via lungerne sker der også..
Varme og vand tab
Alveole
Bestanddel i lungeren: her sker udveksling af O2 og CO2 (tæt forbundet med kapillærer)
Bronkierne:
Forbinder luftrøret med lungerne - deler sig til mindre dele, har muskler omkring sig
Receptorer i lungerne
β2, M3
Højre lunge har...
3 klapper
Venstre lunge har...
2 klapper
musklerne omkring lungerne..
skaber den nødvendige trykforskel for at flytte luften
Andel af blodet lungerne får
alt blodet fra fra cardiac output - minutvolumen (5 L/min)
Hvor mange volumener opdeles lungen i
4
1) tidal volumen
Vt volumen der bevæger sig under en inpiration/ekspiration (ca 500 ml)
2) inspiratorisk reserve volumen
IRV ekstra luft der kan indtages ud over Vt (ca 3000 ml)
3) ekspiratorisk reserve volumen
ERV ekstra volumen der kan udåndes ud over Vt (ca 1100 ml)
4) residual volumen
den altid eksiserende luft der ikke kan udåndes
Vital kapacitet (VC)
VC: total mængde: Vt+IRV+ERV
Total lunge kapacitet (TLC)
TLC: VC+residual volumen
Indånding
volumen stiger, trykket falder, tillader at luften kommer ind i lungerne
Udånding
volumen falder, trykket stiger, luften kommer ud
Er der muskler i lungerne selv?
Nej, vi trækker vejret med brystkassen og diafragma
Det største overfladeareal i lungerne findes ved
alveolerne (sikrer optimal gasudveksling)
Alveole type 1:
type til Gasudveksling
Alveole type 2:
type af surfaktantceller
Ventilation
Inspiration og Ekspiration
Funktion af pleural væsken
reducerer friktion, holder dem udstrakte, fastklæber dem til thorax
Surfaktanter - overfaldeaktive stoffer der...
nedsætter overfladespændingen af alveole væsken -> fald i lungens modstand mod at strække
Bronkiolerne er under kontrol via
nervesystemet og hormoner
Bronkodilation
Diameteren af bronkiolerne stiger. Modstanden falder. Forhøjet indhold af CO2 udåndet luft medfører dette.
Bronkokonstriktion
Modstanden stiger. mindre frisk luft kommer ind. Stoffer som Histamin og leukotriener.
Histamin er en kraftig
Bronkokonstriktor. Frigives ved beskadigelse af væv eller allergiske reaktioner.
Stiulation af β2 receptorer
Fx Adrenalin - giver bronkodilation
Parasympatisk stimulering i lungerne (bronkier og bronkioler)
sker via M3 (muscarine receptorer) og giver bronkokontriktion. (acetylcholin er neurotransmitter)
Det døde rum
Andel der ikke tager del i udveksling, den mængde der aldrig når alveolerne (ca. 150 ml)
Acidose
For lav pH i blodet. Kan skyldes for høj koncentration af CO2 (hypercapnia)
Diffusionshastigheden er afhængig af
Afstand, permeabilitet, overfladeareal, koncentrationsgradient mm
Hæmoglobin (4 mulige bindinger)
Vigtiste transportør af O2 (lav opløselighed)
Ilt transporteret afhænger af
Antal hæmoglobin molekyler, mætningsgraden og tilgængelig O2
Hæmoglobins affinitet til O2
Afhænger bl.a. af pH, temperatur og P(CO2) ændringer
Bohr effekt
Ændring i hæmoglobins mætningskurve der skyldes en ændring i pH
CO2 transport
3 måder: Opløst i plasma, bundet til hæmoglobin, omdannes og transporteres som bicarbonat
2,3-diphophoglycerate (øget dannelse i højder eller anæmi)
Glykolytisk intermediat, nedsætter hæmoglobins affinitet for O2.
Bicarbonat
Vigtigste ekstracellulære buffer
Kontrol af respirations systemet
Er både under frivillig (somatisk motor neuroner-skeletmuskler) og ufrivillg (diafragma) kontrol
Ventilationsmønstre
Afhænger af niveauet af CO2, O2 og H+ (chemoreceptorer)
Primær stimuli til ændringer af ventilation
CO2 (receptorerne associeres med arteriel cirkulation)
Typer Hypoksi (hypoxia)
Hypoksisk, Iskæmisk, histotoxisk, anæmisk
3 typer kemoreceptorer
Peripheral (aortic og carotid), Central og arterielle
Virkning af kemoreceptor
stimuli inaktiverer K+ kanaler -> depolarisering åbner spænd. afhængige Ca2+ kanaler -> Ca2+ ind -> exocytose af neurotransmitter
Hypoksisk hypoksi
Fald i PO2 i lungerne (højder, respiratorisk obstruktion, astma, COPD)
Iskæmisk hypoksi
Faldi PO2 i vævet (obstruktion af cirkulation: stroke, myorcardial infarkt, atheroslcerose)
Histotoksisk hypoksi
Forgiftning af intraceullære respiration (cyanid og metabolisk forgiftning)
Anæmisk hypoksi
Fald i funktionel konc. af hæmoglobin (blodtab, Carbon monoxid forgiftning)
Antihistaminer
bruges til allergier osv. kan have sederende bivirkning.refererer til H1 receptor antagonister (luftveje, vaskulær glatmuskulatur mm)