Level 2 Level 4
Level 3

Hjerte og Kredsløb


64 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Effektiviteten af hjerte måles via
Cardiac Output (minutvolumen)
Receptorer i hjertet
β1 og M2
Cardiac Output (minutvolumen) beregnes
CO = Heart rate (HR) * Stroke volume (slagvolumen)
Atherosclerose
Inflammationssygdom i de store arterier. Primær årsag til hjerte-kar-sygdomme
Risiko faktorer for atherosclerose
Hypertension, fedme, alder, køn, forhøjet LDL, lav HDL, diabetes, rygning mm
Lipid sænkende midler anvendes mod
Atherosclerose
Lipid sænkende midler (LDL sænkende)
Fibrater, statiner, anionbyttere, kolesterol optag inhibitor, nicotinsyre derivater
Statiner indikation
Første valg ved hyperkolesterolæmi
Angiogenese
Dannelse af nye blodkar
Kardiovaskulære system
Hjerte, blodkar, blod; transporterer næring, vand, gas affaldsstof, materiale fra celle-til-celle
Kapillærer
mikroskopiske kar hvor blodet udveksler materiale med den intestinale væske
Tryk tab
sker gradvist gennem systemet - tabes pga friktion mellem blod og blodkarvæggene
(Vaso)Kontraktion
tryk stiger, volumen af væske (blod) uændret, mindre diameter, fald i blod flow
(Vaso)Dilation
tryk falder, afslapning af og udvidelse af hjerte/kar, større diameter, øgning af blod flow
Autorhythmic cells (pacemaker)
Specialiserede hjerteceller (1%) der kan generere aktion potentialer spontant.Kontraktion uden ydre signaler. Bestemmer hjertefrekvensen.
Hjertemuskler
er til dels afhængige af ekstracellulært niveau af Ca2+ for at starte kontraktion
Hjertekontraktion kan være gradueret
Kontraktionsstyrken er afhængig af cytosolic Ca2+ konc.
Sinus knuden
Vigtigste pacemaker, her begynder depolarisering - laver aktionspotentialer som får hjertet til at kontrahere
Arrhythmia
Hjertesygdom med elektriske problemer under aktionspotetntialer, kan ses på EKG
Cardiac cycle
Kontraktion (systol) og afslapning (diastol)
Atrium og ventrikel Diastol
Afslapning og fyldning af atrium og ventrikel
Atrium Systol
kontraktion der sørger for lidt mere blod i ventrikel
Atrium og ventrikel
afslappes og kontraheres ikke samtidig
Purkinje fibre
Sørger for at signalet fra AV knuden kommer til bunden af hjertet og starter nedefra
Muskelceller
Aktionspotentialet genereres af neuroner - kan summeres
Stroke volume (slagvolumen)
Mængde blod pumpet ud pr kontraktion (ca. 70 ml). EDV-SDV=SV
Cardiac Output (minutvolumen)
Mængde blod pumpet ud pr tidsenhed
Regulering af CO
Sker både lokalt og via reflekser
Parasympatisk effekt (ACh - M2)
Sænker hjertefrekvensen
Sympatisk effekt (Noradrenalin -β1)
Øger hjertefrekvensen
Acetylcholin på M2 receptor
øget efflux K+, Mindsket Ca2+ influx -> hyperpolarisering og langsommere om at depolarisere (langsommere heart rate)
Noradrenalin på β1 receptor
øget ion flow gennem If og Ca2+ kanaler (Na+ og Ca2+ influx stiger) -> øger hjerterytme. Øger depolariseringsraten
Normalt: øget kontraktionskraft giver
øget slagvolumen
Preload
Mekanisk stadie(grad af stræk) af hjerte ved EDV dvs lige inden kontraktionen begynder og ventriklen erhelt fyldt
Afterload
Det tryk der skal til at bevæge blodet over i aorta
Inotrope stoffer
stoffer der påvirker kontraktiliteten
Eksempler på inotrope stoffer
Adrenalin, Noradrenalin, hjerteglukosider (digoxin)
Hjerteglukosider bruges
til behandling af hjertesvigt (hjertet ikke i stand til at kontrahere kraftfuldt nok) øger Ca2+ virkningstid
ACE (Angiotensin converting enzyme)
Omdanner Ang I til Ang II og nedbryder Bradykinin
Bradykinin
giver vasodilation, nedbrydes af ACE
Angiotension II
giver vasokonstriktion, stimulere adosteron dannelse, sympatisk effekt
Hypertension kan opnås
ved for stor perifer modstand og stort cirkulerende volumen
Perifær modstand
reguleres af arterioler (resistente kar)
Hypertension kan medføre
Nyresvigt, angina pectoris, slagtilfælde, rytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt, død
Antihypertensiva
diuretika, beta blokkere, a1-blokkere, a2 agonister, calcium antagonister
Diuretika: normal renal funktion
Thiazid (hæmmer Na+/Cl- Co-transporter i distale tubuli), Acetazolamide (karbon-anhydrase hæmmer som virker i proximale tubuli Na+/H+-exchanger )
Diuretika: kalium besparende (aldosteron antagonister)
Spironolactone (hæmmer virkningen af aldosteron) og Amiloride, triamterene (hæmmer Na+/K+-ATPase i samlerør)
Diuretika: reduceret renal funktion
Loop-diuretika, Furosemide (hæmmer Na+/K+/2Cl- Co-transporter i ascenderende del af henle´s slynge)
Bivirkninger: thiazider
hypokalæmi, hypomagnesiæmi, ->hyperglycæmi, hyperuricæmi
Bivirkninger: loop-diuretika
hypokalæmi, hypomagnesiæmi, ->hyperglycæmi, hyperuricæmi, hypocalcæmi,
Bivirkninger: spironolactone og acetazolamide
metabolisk acidose
Bivirkninger: beta blokkere
forsværrer astma (bronkokontraktion, påvirkning af kulhydrat metabolisme (hypoglykæmi), dårligt blodomløb til ekstremiteter
Bivirkninger: a1 blokkere, a2 agonister
træthed, svimmelhed, hovedpine, væskeretension, gastrointestinale (diarre/kvalme), impotens
ACE hæmmere
Hæmmer ACE, [bradykinin] stiger, mindre Ang II -> vasodilation, fald i aldosteron konc. ->øget diurese + Na+ udskillelse
Bivirkninger: ACE hæmmer
Tør hoste - ophobning af bradykinin i bronkier, hud udslæt, nyreinsufficiens
Calcium antagonister
Blokerer Ca2+ influx, blokerer spændingsafhængige L-type Caclium kanaler, dilaterer arterioler og kapacitanskar
Bivirkninger: calcium antagonister
ødemer i underekstremiteter, hovedpine, rødme, forstoppelse
Hvorfor kombinationsbehandling:
reduktion af bivirkninger (lavere doser), kompensatoriske mekanismer kan være indtrådt, for mange bivirkninger ved maksimal intensitet, for dårlig virkning af et enekelt stof
Hjerteinsufficiens (hjerte-pumpesvigt)
Hjertet er ikke længere i stand til at opretholde et minutvolumen med bevaret ventrikel fyldningstryk, der er tilstrækkelig til at honorere de ilt- og energibehov, som metaboliseringen kræver
Behandling hjerteinsufficiens
hjerteglykosider, phosphodiesteraser, b1-agonister
Baroreceptor reflex
Receptorer sidder i carotid arterier og aorta, opfanger hypertension og op/end regulerer para/symp stimulation
Vasopressin (hjertet)
Vasokontraktion (V1-receptor) - øger perifere modstand og blodtryk
Bivirkninger: beta antagonister
Bronkokontraktion, træthed, kolde ekstremiteter, bradycardia, cardiac depression, hypoglykæmi
Starlings lov
Hjertet vil pumpe den volumen ud som det modtager (Hvis EDV siger vil slagvolumen stige)