Level 5 Level 7
Level 6

Cancer og terapi


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Cyclin og Cyclin-afhængige kinaser (Cdk)
Positive regulatorer af celle cyklus. Primære komponenter af kontrolsystemet.
Negative regulatorer af celle cyklus (holder styr på de positive)
Rb protein, Cdk inhibitor protein (p21, p27, p57), kinase inhibitorer (p15, p16, p19)
p53 gen
"Vogter af genomet" koder for p53 protein - transkriptionsfaktor
Checkpoints
Der findes to: 1 inden DNA replikation (S fase), 2 inden mitose
Rb
hæmmer transkriptionsfaktorer vigtig for S fase ( bremse ved checkpoint 1)
p53 opreguleres
ved beskadiget DNA, hæmmer aktivt Rb, opregulerer protein 21
Cancer celler karateristik
Metastasering, udødelige, ukontrolleret celledeling, invasion, dedifferentiering, genetisk ustabilitet
Protoonkogener
.Gener der normalt øger cellens overlevelse, kontrollerer celledeling, apoptose og dedifferentiering
Tumor supressor gener
.Negativ regulator af celledeling, koder for proteiner der hæmmer cellevækst (Rb, p53)
Apoptosis
Programmeret celledød, involverer caspaser
Antiapoptosis faktorer
Vækstfaktorer, hormoner, cytokiner, celle-celle kontakt
Proapoptosis faktorer
"dødsreceptorer", DNA skade
Telomerase
Enzym der adderer hexanucleotider til enderne af telomer DNA
Maligne tumorer
Udtrykker ofte telomerase
Vækst af tumorer kræver
Angiogenese, vegf gen stimulere angiogenese
Incidens
Antal nye tilfælde pr år
Prævalens
Total antal tilfælde både nye og gamle
Ukontrolleret celledeling
Ingen kontrol af positive vækstfaktorer, negative hæmmet
Telomere
Enden af kromosomerne, bliver normalt kortere og kortere til cellen dør
Hovedgrupper til behandling af cancer
Cytotoxic, hormoner, protein kinase hæmmere, monoclonale antistoffer
Cytotoksiske klasser
Alkylerende, antimetabolitter, cytotoksiske antibiotika, plantederivater (vinca alkaloider)
Bivirkninger af anticaner LM
knoglemarvs depression, dårlig sårheling, hårtab (alopecia), ødelæggelse af ave-tram epithel, kvalme, opkast, sterilitet
Hæmmer celledeling, mange ødegger DNA - apoptose
Virkningsmekanisme for mange anticancer Lm
Alkylerende agenter
Mest brugt mod caner: krydsbiinder med DNA, bivirkinger: knoglemarvs depression, GI forstyrrelser, sterilitet, Typer: nitrogen mustards, platin molekyler, nitrosourea mm
Antimetabolitter
blokerer eller hæmmer pathways af DNA syntesen, Typer: folat antagonister, pyrimidin analoger, purin analoger
Cytotokiske antibiotika
Har direkte virkning på DNA (må ikke gives med stråling), virkninger, Topoisomerase II, frgamentering af DNA mm