Level 6 Level 8
Level 7

Lunger: sygdom og behandling


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Restriktiv lunge sygdom
tilstand hvor compliance er reduceret (mere kraft kræves for at strække lungen (ventilerer))
Grunde til restriktiv lungesygdom
uelastisk arvæv eller utilstrækkelig surfaktant produktion
Lunge ødem
Vand i lungerne. Kan skyldes øget hydrostatisk tryk. behandles akut med loop-diuretika
Left ventricular failure
Venstre ventrikel ikke i stand til at pumpe tilstrækkeligt blod ud. Øget blodvolumen i lungekredsløb - øget lunge blodtryk
Astma
Gentagen reversibel luftvejs obstruktion. Inflammatorisk tilstand associeret med allergi og giver bronkokonstriktion
Astma består af to faser
En øjeblikkelig og en forsinket fase
Hypoxia
Et stadie med for lidt O2
Årsager til hypoxia
Højder, alveolar hypoventilation, anæmi, CO2 forgiftning mm.
Hypercapnia
Foehøjet konc. af CO2 - giver acidose (og mulig undertrykkelse af CNS funktion -> forvirring, koma, død)
Respiratorisk acidose
pH falder som følge af respiratoriske mekanismer
Obstruktiv lungesygsom
tilstand med formindsket air flow pga øget modstand i luftevejene.
Eksempler på Obstruktiv lungesygdom
Astma, søvnapnø, emfysem, kronisk bronkitis
Unormale tilstande kan reducere P(O2) så perpheral kemoreceptorer aktiveres
Højder eller sygdomme som COPD
Svær COPD kan give
Kronisk hypoxia og hypercapnia
Alkalose
pH stigning i blodet - øget ventilation
Årsager til alkalose
Hyperventilation, højder, angst, stress, respiratorisk stimulation (lægemiddel)
Årsager til acidose
Langsommere ventilation, Astma, COPD,respiratorisk depression (lægemiddel)
Astmatikere
har aktiverede t celler (t2-profil) med cytokin produktion
Aktiverede T2 cytokiner
stimulere dannelse af IgE og leukotriener, tiltrækker makrofager
Fase 1:
bronkial spasme af glat muskulatur. IgE giver frigivelse af histamin, leukotrien B4 og prostaglandin D2 mm
Fase 2:
Udviklende inflammatorisk reaktion. Frigivelse af leukotrieer, IL-3-5-13 mm
Antiastmatiske lægemidler
Bronkodilatorer og antiinflammatoriske stoffer
Bronkodilatorer
virker primært på den akutte fase - 'stopper' bronkospasmer (β2-agonister, M3-antagonister)
Antiinflammatoriske midler
Virker på begge faser og inhiberer/forebygger inflammation
Corticosteroider
Inhiberer T celle aktivering og hermed inflammatorisk respons
Primære bronkodilatorer
β2-adrenoreceptor agonister
Bivirkninger af β2-agonister
tremor (rysten), tachycardia, cardiac dysrhythmia
Primære antiinflammatoriske midler
Glucocorticoider
Hostestillende (antitussiv)
Er klinisk set opioid analgetika
Metabolisk alkalose
Tab af H+ (opkast, antacid indtag), fald i CO2, stigning i HCO3-
Metabolisk acidose
Øget H+ (salicylate, renal svigt, diabetisk), øgning af CO2, fald i HCO3-
Respiratorisk acidose
fald i ventilation (astma, lægemidler-respiratorisk depression,COPD), Øgning af CO2 og derfor også H+
Respiratorisk alkalose
Hyperventilation (stress, angst, højde, respiratorisk LM stimulation), fald i CO2, fald i H+ og HCO3-