Level 7 Level 9
Level 8

Hjertet (21)


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hjertesvigt
behandles primært med lægemidler der virker på vaskulær glatmuskulatur (diuretika) og beta antagonister
Calcium kanaler i hjertet
Både intracellulære (G-protein koblet) og spændings afhængige Ca kanaler (primært L-type, men også T-type)
Fase 0
Hurtig depolarisering - skyldes hurtig influx af natrium
Fase 1
delvis repolarisering - natrium kanaler inaktiveres
Fase 2
spændsings afhængige ca kanaler åbner (langsomme) - Ca influx - meget lavefflux af Ka
Fase 3
repolarisering - Hurtig efflux af Kalium, Ca kanaler inaktiveres
Fase 4
pacemaker potentiale - gradvis depolarisering under diastolen, Ca T-type kanaler og If kanaler har indflydelse her
Hjerterytmen
koordineret kontraktion, kan forstyrres af hjerte sygdomme eller lægemidler
Forstyrrelser i hjerterytme
Skyldes meget ofte iskæmisk hjerte sygdom.
Tachycardia
Øget hjerte rytme
Bradycardia
sænket (langsom) hjerterytme
Kranspulsårens flow
er tæt forbundet med hjertet ilt forbruget, sker kun under diastol
Kranspulsårer
Store har alfa receptor - vasokonstraktion og små har beta 2- vasodilation
Postiv kronotop effetk
øget hjertefrekvense (heart rate), øger [Ca]i
Positiv inotrop effekt
Øget kontratilitet
Sympatisk effekt
inotrop (kontraktilitet) og kronotop (frekvens)
Parasympatisk effekt
frekvens og rytme, sænker [Ca]i
Arial natriuretisk peptid (ANP)
Øger natrium og vand ekskretion i nyrerne, dilaterer vaskulær glatmuskulatur (undtagen renale), øger vskulær permeabilitet, inhiberer frigivelse af hormoner og mediatorer (Ang II, aldosteron, antidiuretisk hormon), reducere blodtryk (på nær i nyrer)
Angina
Forekommer når ilt tilførselen til hjertet ikke er tilstrækkelig for hjertet behov
Typer angina
stabil, ustabil og variant
Stabil Angina
forudsigelige brystsmerter pga overanstrengelse. Behanling: organiske nitrater, beta antagonister, calcium antagonister, + statiner og aspirin
Ustabil Angina
behandling: antiplatelet lægemidler, heparin, platelet glukoprotein recetor antagonist, organiske nitrater
Hjerteinfarkt
intræder når en kranspulsårer er blevet blokeret af en blodprop
Lægemidler der påvirker hjertefunktionen opdeles i
Direkte påvirkning af hjerteceller, indirekte hjertepåvirkning, calcium antagonister
Lægemidler med direkte påvirkning af hjertet
Antiarytmika, hjerteglykosider, inotrope stoffer
LM til indirekte påvirkning af hjerte
nogle antianginale stoffer (nitrater), LM til hjertesvigt (ACE hæmmere, diuretika)
Calcium antagonister
virker både direkte på hjerteceller og indirekte ved at afslappe vaskulær glatmuskulatur
Class 1
Blokerer spændingsafhængige natrium kanaler (underinddeles i 1a, 1b, 1c), virker på fase 0 hurtig depolarisering
Class 2
b-adrenoreceptor antagonister, virker på pacemaker potentialet (fase 4),
Class 3
Kalium kanal blokkere,forlænger det kardiære aktionspotentiale
Class 4
calcium antagonister, blokkere spændingsafhængige L-type calcium kanaler , kortere plateau, reduceret kontrationskraft
Hjerteglykosider
Kommer fra planter, består af sukkerdel, steroid, lacton ring (vigtigst for aktiviteten), øget følomhed ved lav Kalium konc. (f.eks. ved indtag af diuretika)
Virkningsmekanisme - hjerteglukosider
reducerer konduktionen gennem AV knuden, øger kontraktionskraften (inotrop) ved at hæmme Na+/K+ pumpen, påvirker Na+/Ca2+ exchanger, mereCa2+ oplagres
Antianginale stoffer
Stopper angina ved at øge perfusion og/eller reducere motabolisk behov; organiske nitrater (vasodilator), calcium antagonister (vasodilator), b-antagonister
Organiske nitrater
afslapper glat muskulatur, afslapning af vener der giver reduktion af venøst tryk (reduceret preload), øget blod/ilt til krnaspulsåren, mindsker hjertet iltforbrug (pga reduceret preload og afterload)
NO
aktiverer guanylyl cyclasen og øger hermed cGMP, aktiverer PKG, øger binding af Ca = dafslapning
Bivirkninger: Nitrater
Der er risiko for tolerance, hovedpine, postural hypotension