Level 51 Level 53
Level 52

Verbs: Past and Present


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
spotykać się
to meet, meet up
wszędzie
everywhere
wyglądać
to look, appear
wątpić
to doubt
woleć
to prefer
trzymać
to hold, hold on to
istnieć
to exist
planować
to plan
nigdzie
nowhere
obiecywać
to promise
należeć
to belong (to)
osiągać
to achieve
mieszać
to stir, mix
włączać
to turn on
wyłączać
to turn off
przyjść
to come, to arrive
stworzyć
to make
pochodzić
to be from, come from
chyba
probably, maybe
akceptować
to accept
zatrzymać
to stop
można
it is possible
pocałować
to kiss
spadać
to fall
zawierać
to contain
czyścić
to clean ("c_")
trzeba
it is necessary
wybierać
to choose
sprawdzać
to check, verify
spędzać
to spend (time)
porównywać
to compare
wolno
it is allowed