Level 55 Level 57
Level 56

Science


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nauka
science
analiza
analysis
energia
energy
technologia
technology
szczegół
detail
badanie
research
zjawisko
phenomenon
biologia
biology
matematyka
mathematics
ewolucja
evolution
metoda
method
teoria
theory
definicja
definition
długość
length
prąd
current, electric power
elektryczność
electricity
szybkość
speed
prędkość
velocity (physics), speed
laboratorium
laboratory
fizyka
physics
filozofia
philosophy
ogranizenie
limit
pojęcie
concept, idea
geografia
geography
chemia
chemistry
naukowiec
scientist
odległość
distance
powierzchnia
surface, area
funkcja
function
wysokość
height
temperatura
temperature
zwiększać
to increase
rozmiar
size
wniosek
conclusion
zmniejszać
to decrease, reduce
gaz
gas
masa
mass (physics)
kilogram
kilogram
metr
meter
centymetr
centimeter
litr
liter
ważyć
to weigh