Level 12 Level 14
Level 13

Haʻawina ʻEwalu: Basic Sentences


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ʻO Luika lāua ʻo Pualani koʻu mau kaikaina.
Luika and Pualani are my younger sisters. (female speaking)
ʻO Kimo lāua ʻo Lopaka koʻu mau kaikaina.
Kimo and Lopaka are my younger brothers. (male speaking)
ʻO Lilinoe lāua ʻo Luika koʻu mau kaikuaʻana.
Lilinoe and Luika are my older sisters. (female speaking)
ʻO ʻAlapaki lāua ʻo Kimo koʻu mau kaikuaʻana.
ʻAlapaki and Kimo are my older brothers. (male speaking)
ʻO ʻAlapaki, ʻo Kimo, a ʻo Lopaka koʻu mau kaikunāne.
ʻAlapaki, Kimo, and Lopaka are my brothers. (female speaking)
ʻO Lilinoe, ʻo Luika, a ʻo Pualani koʻu mau kaikuāhine.
Lilinoe, Luika, and Pualani are my sisters (male speaking)
E hele ana ʻoe i hea?
Where are you going?
He mau makana kēia maiā Lilinoe mai.
These are some gifts from Lilinoe.
E lawe aku ana ʻoe i kēnā mau mea maiā ia i kou mau kūpuna?
Are you taking those things from her to your grandparents?
ala
path, way