Level 2 Level 4
Level 3

Haʻawina ʻEkolu: Basic Sentences


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ʻO wai kou inoa?
What is your name?
ʻO Pua koʻu inoa.
My name is Pua.
ʻO Kahiwa kēia.
This is Kahiwa.
ʻO ka hale kula kēlā.
That is the school.
ʻO koʻu kaʻa hou kēia.
This is my new car.
ʻO ke kumu ʻōlelo Hawaiʻi kēia kanaka.
This person is the Hawaiian teacher.
ʻO kēia kaikamahine ka haumana akamai loa.
The really smart (smartest) student is this girl.
ʻO au ke kumu.
I am the teacher.
He haumana akamai ke keiki kāne kolohe.
The rascal guy is a smart student.
He wahine ʻoluʻolu ʻo Momilani.
Momilani is a pleasant woman.