Level 14 Level 16
Level 15

Artistes et l'Art


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
apprécier
waarderen
avoir lieu
plaatsvinden
auprès de
bij
le chanteur, la chanteuse
zanger, zangeres
découvrir
ontdekken
différent
verschillend
efficace
nuttig
l'émission v
uitzending
enregistrer
opnemen
s'inspirer de
zich laten inspireren door
la participation
deelname
principal
hoofd-
remettre
uitreiken
le sujet
onderwerp
le tube
hit
utiliser
gebruiken
à conseiller
aan te bevelen
l'adaption v
aanpassing
en bois
van hout
carré
vierkant
déterminer
bepalen, vaststellen
effacer
uitvegen
s'exprimer
zich uitdrukken, zich uiten
en fer
van ijzer
l'impression v
indruk
marron
bruin
l'objet m
voorwerp
l'oeuvre d'art v
kunstwerk
le paysage
landschap
la publicité
reclame
rectangulaire
rechthoekig
se reposer
uitrusten
ressembler à
lijken op
en verre
van glas
sombre
donker, somber
vif
levendig
Son premier album était ...
Haar eerste album was ...
Elle est devenue célèbre grâce à la chanson ...
Zij is bekend geworden dankzij het liedje ...
Son plus grand succès était ...
Haar grootste succes was ...
Elle fait de la musique pop.
Zij maakt popmuziek.
Ses textes parlent de ...
Haar teksten gaan over ...
Elle forme un groupe avec ...
Samen met ... vormt zij een band.
Elle s'est beaucoup inpirée de ...
Zij is erg geïnspireerd door ...
Elle a gagné le prix du meilleur album de l'année.
Zij heeft de prijs voor het beste album van het jaar gewonnen.
Elle n'est pas seulement connue en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays.
Zij is niet alleen bekend in Frankrijk, maar ook in veel andere landen.
C'est un objet/une chose/un truc avec lequel/laquelle ...
Het is een voorwerp waarmee je ...
La forme est ronde.
De vorm is rond.
L'objet est en métal.
Het voorwerp is van metaal.
On le trouve dans la cuisine.
Je vindt het in de keuken.
On l'utilise pour ...
Je gebruikt het om ...
Ça, je le trouve très beau.
Dat vind ik heel mooi.
Ça ne me dit pas grand-chose.
Het spreekt me niet aan.
J'aimerais bien acheter cette photo.
Ik zou deze foto wel willen kopen.
J'aime beaucoup ça parce que j'aime ces couleurs.
Ik vind het erg mooi, omdat ik van deze kleuren houd.
Je n'aime pas tellement ça parce que je ne vois pas ce que cela représente.
Ik vind het iet zo mooi omdat ik niet zie wat het voorstelt.
C'est moche.
Het is lelijk.