Level 16 Level 18
Level 17

Opinions


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
également
ook
de plus
daarbij, bovendien
essentiellement
vooral
grâce à
dankzij
prévoir
voorzien
seulement
slechts, alleen maar
assez
tamelijk
l'avis m
mening
bref
kortom
malgré
ondanks
malheureusement
helaas
nombreux
talrijk, veel
sans cesse
onophoudelijk
superficiel
oppervlakkig
autrui
een ander, anderen
cependant
echter, toch
le délit
delict, strafbaar feit
devant
voor
estimer
menen, schatten
l'expression v
uitdrukking
la liberté
vrijheid
l'opposant m
tegenstander
par conséquent
daarom
tout d'abord
allereerst
À mon avis/Selon moi/D'après moi
Naar mijn mening/Volgens mij
D'abord, je crois que ...
Ten eerste geloof ik dat ...
Ensuite, je trouve que ...
Vervolgens vind ik dat ...
Je pense que ...
Ik denk dat ...
Je suis convincue/persuadée que ...
Ik ben ervan overtuigd dat ...
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Ik ben het niet met je eens.
C'est n'importe quoi.
Dat is onzin.
Tu as raison.
Je hebt gelijk.
Je suis ton avis/Je suis d'accord.
Dat vind ik ook.