Level 7 Level 9
Level 8

Connaissance


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la France
Frankrijk
un pays
een land
un ville
een stad
un village
een dorp
le train
trein
de
van
à
naar
une auto
een auto
l'autoroute
de snelweg v
l'océan
de oceaan m
la maison de vancances
het vakantiehuis
la fille
meisje
le garçon
de jongen
voilà
daar is, hier is
habiter
wonen
au collège
op de middelbare school
s'appeller
heten
aussi
ook
dans
in
la classe
de klas
nouveau
nieuw
une soeur
een zus
c'est
dat is, het is
un copain
een vriend
Comment tu t'appelles?
Hoe heet jij?
Je m'appelle Nathan
Ik heet/ben Nathan
Elle s'appelle Coralie
Zij heet Coralie
Comment il s'appelle?
Hoe heet hij?
Il s'appelle Jules
Hij heet Jules.
Voilà Jules
Dit is Jules
le sac à dos/à main
de rugzak/handtas
le problème
het probleem
horrible
afschuwelijk
tiens
hier, alstjeblieft
comment
hoe
oui
ja
pour
voor, om te
merci
dank je
sympa
aardig
mais
maar
d'abord
eerst
venez
KOM
chez moi
bij mij thuis
demain
morgen
bonne idèe
goed idee
donne
geef
bête
stom
c'est l'heure
het is tijd
on entre
we gaan naar binnen
salut
hoi
ça va?
hoe gaat het?
bien
goed
bonjour
dag
c'est ça
inderdaad
tout le monde
iedereen
madame
mevrouw
bienvenu
welkom
content
tevreden, blij
déjà
al
le professeur
de leraar
avec
met
bonne chance
veel succes
bonsoir
goedenavond
bonne journée
prettige dag
bonne soirée
prettige avond
Asseyez-vous...
Ga zitten...
Je regrette
Het spijt me
de rien
graag gedaan
bon souvenir
de groeten
Quel age as-tu?
Hoe oud ben jij?
Tu es comment?
Hoe zie je eruit?
en général
meestal