Level 2
Level 1

Namaz Tesbihatı


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.
Taşlanan ve (Allah'ın huzurundan) kovulan şeytandan Allah'a sığınırım - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla!
Subhane Rabbiyel Azim (Ala)
Ey büyük Rabb'ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.
Semiallahulimen hamideh
Allah kendisine hamd edenleri işitti.
Rabbena leke'l-hamd
Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.
Esselamu aleykum ve rahmetullah
Allah'ın selamı üzerinize olsun
Allahumme ente's-selamu ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram
Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.
Ala Resulina Muhammedin salavat
Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in üzerine olsun
Subhanallahi ve'l-hamdulillahi
Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah'adır.
vela ilahe illallahu vallahu ekber
Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür.
vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
İdare ve kuvvet yalnız Allah'a aittir ve Allah ile mümkündür. O Allah yücedir, büyüktür.
Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh,
Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur.
lehu'l mulku ve lehu'l hamdu
Hükümranlık Onundur, hamd Onadır
ve huve alâ kulli şey'in kadîr
ve O her şeye güç yetirendir.
Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab
Çok bahşedenlerin en yücesi olanRabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.