Level 10 Level 12
Level 11

Kureyş


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Li'î lâfi Kurayş'in
Kureyş'e imkan sağlandığı için,
Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
onlar bu imkanla yaz ve kış yolculuk yaptılar.
Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk yapsınlar,
Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf
O ki onları açlıktan doyurmuş, korkudan onları emin kılmıştır.