Level 11 Level 13
Level 12

Ma'un


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Era'eytellezî yükezzibü biddîn
Gördün mü o din'i şeriatı yalanlayan kimseyi?
Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
İşte o kimse ki yetimi itip döven.
Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
Miskinleri doyurma'yı teşvik etmeyen.
Feveylün lilmüsallîn
Yazıklar olsun o namaz kılanlar'a!
Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
Onlar O kimseler ki namazların dan gafildirler,
Ellezîne hüm yürâûne
Onlar ki, gösteriş yaparlar.
Ve yemne'ûnelmâ'ûn
onlar zekatı ve yardım etmeyi men ederler.