Level 13 Level 15
Level 14

Kafirun


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kul yâ eyyühel kâfirûn
De ki: Ey kâfirler
Lâ a'büdü mâ ta'büdûn
Ben sizin tapmakta olduğunuza kulluk etmem.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
Siz de benim kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz.
Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
Hem ben kulluk edici değilim sizin kulluk ettiklerinize.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
Siz de benim kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz.
Leküm dînüküm veliye dîn
Sizin dininiz siz'e, benim dinim banadır.