Level 14 Level 16
Level 15

Nasr


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
İzâ câe nasrullahi velfeth
Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
İnsanları bölük bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde,
Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ
Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!