Level 15 Level 17
Level 16

Tebbet


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
Ebu Leheb'in elleri kurusun! Hem de kurudu!
Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
Seyeslâ nâren zâte leheb
İlerde alevli olan ateşe atılacak
Vemraetühû hammâletelhatab
Karısı da odun hamalı olacak!
Fî cî dihâ hablün min mesed
Gerdanında bükülüp bağlanmış bir ip olduğu halde.