Level 18 Level 20
Level 19

Nas


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kul e'ûzü birabbinnâs
De ki: Ben insanların Rabbi'ne sığınırım,
Melikinnâs
İnsanların melikine sığınırım,
İlâhinnâs
İnsanların ilâhına,
Min şerrilvesvâsilhannâs
sinsi şeytanın vesvesesinin şerrinden,
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
O ki, insanların göğüsleri'ne vesvese veren,
Minelcinneti vennâs
cinlerden ve insanlardan Allah'a sığınırım.