Level 21
Level 22

Cuma Hutbesi


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
İnnâllahe ye'mürü bi'l - ‘adli ve'l - ihsâni ve itâi zil-kurba
Şüphesiz Allah size adalet'i, iyilik etmey'i ve arabalara vermeyi emrediyor.
ve yenhâ ‘anil - fahşai ve'l - münkeri ve'l - bağy.
Fuhşu, kötülükleri ve azgınlık etmeyide yasaklıyor.
Ye‘ızuküm le‘alleküm tezekkerûn
Size vaiz veriyor, olur ki siz düşünürsünüz.
İnnellâhe ve melâiketehü yüsallûne ‘ale'n-Nebiy.
Gerçekten Allah ve melekleri peygamber'e salat ederler. (Rahmete erişmesi için)
Yâ eyyühe'l-lezîne âmenû
Ey iman edenler!
sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ.
Siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin.