Level 3 Level 5
Level 4

Ettehiyyatü


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâmı,
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.