Level 5 Level 7
Level 6

Rabbena Atina Firli


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten
Rabbimiz bize dünyada da güzel hal ver
ve fil'âhireti haseneten
ve ahirete de güzel hal ver;
ve gınâ azâbennâr
Bizi cehennem azabından koru.
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne
Ey Rabbimiz! Beni, annem'i, babam'ı ve mü'minler'i bağışla
yevme yekumü'l hisâb.
hesap için kalkılacak günde hepsini bağışla.