Level 6 Level 8
Level 7

Kunut 1 ve 2


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Allahümme inna nesteinüke venastağfirüke venestahdike
Ey Allah'ım bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bize doğru yolu göstermeni dileriz.
Venü'minü bike venetubu ileyke venetevekkelü aleyke
Sana inanıyor, sana tövbe ediyor ve sana güveniyoruz.
Venüsni aleykel hayra küllehu neşkürüke vela nekfürüke
Seni hayırla anıyor ve övüyoruz. sana şükrediyoruz; nankörlük etmiyoruz.
Venahleu venetrükü men yefcürük.
Sana isyan içinde olanlardan uzağız; onlara katılmıyoruz.
Allahümme iyyakena'büdü veleke nusalli venescüdü veileyke nes'a
Ey Allah'ım! Yalnız sana ibadet ederiz. Senin için namaz kılar, secde ederiz. Senin hoşnutluğunu kazanmak için çaba harcarız.
Venahfidü nercu rahmeteke venahşa azabeke
Azabından korkar, rahmetini umarız.
İnne azabeke bilküffari mülhik.
Senin azabın inkar edenlere mutlaka erişir.