Level 7 Level 9
Level 8

Amentü


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Amentü billahi ve melâiketihi,
Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine
ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri
kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe
ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ
kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım.
ve'l-ba'sü ba'de'l mevt.
Öldükten sonra dirilmek de haktır.
Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.
Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve peygamberidir.