Level 2
Level 1

1 - 15


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ALLAH (C.C)
Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı
YA RAHMAN
Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
YA RAHİM
Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.
YA MELİK
Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
YA KUDDUS
Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.
YA SELAM
Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.
YA MÜ'MİN
Güven veren, emin kılan, koruyan.
YA MÜHEYMİN
Her şeyi görüp gözeten.
YA AZİZ
İzzet sahibi, her şeye galip olan.
YA CEBBAR
Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.
YA MÜTEKEBBİR
Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.
YA HALİK
Yaratan, yoktan var eden.
YA BARİ
Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.
YA MUSAVVİR
Varlıklara şekil veren.
YA GAFFAR
Günahları örten ve çok mağfiret eden.