Level 11 Level 13
Level 12

61 - 75 (Ses Üzerinden)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
YA MUİD
Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
YA MUHYİ
İhya eden, dirilten, can veren.
YA MUMİT
Her canlıya ölümü tattıran.
YA HAY
Ezeli ve ebedi hayat sahibi.
YA KAYYUM
Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.
YA VACİD
Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.
YA MACİD
Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
YA VAHİD
Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
YA SAMED
Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.
YA BER
İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.
YA DAR
Elem, zarar verenleri yaratan.
YA TEVVAB
Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
YA KADİR
Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
YA MUKADDİM
Dilediğini, öne alan, yükselten.
YA MUAHHİR
Dilediğini, geri bırakan, arkaya alan