Level 12 Level 14
Level 13

76 - 90 (Ses Üzerinden)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
YA EVVEL
Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
YA AHİR
Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
YA ZAHİR
Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.
YA BATIN
Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.
YA GANİY
Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.
YA MUĞNİ
Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.
YA NUR
Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
YA HADİ
Hidayet veren.
YA SABUR
Ceza vermede acele etmeyen.
YA VASİ
Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden
YA CAMİ
Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.
YA MANİ
Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.
YA NAFİ
Fayda veren şeyleri yaratan.
YA MUKİT
Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.
YA MUKSİT
Her işi birbirine uygun yapan.