Level 1 Level 3
Level 2

16 - 30


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
YA KAHHAR
Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.
YA VEHHAB
Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.
YA REZZAK
Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
YA FETTAH
Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
YA ALİM
Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.
YA KABİD
Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
YA BASİT
Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
YA HAFID
Dereceleri alçaltan
YA RAFİ
Şeref verip yükselten.
YA MUİZ
Dilediğini aziz eden, izzet veren.
YA MUZİL
Dilediğini zillete düşüren.
YA SEMİ
Her şeyi en iyi işiten.
YA BASİR
Gizli açık, her şeyi en iyi gören.
YA HAKEM
Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.
YA HAKİM
Mutlak adil, çok adaletli.