Level 2 Level 4
Level 3

31 - 45


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
YA ADL
Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.
YA LATİF
Olmuş olacak her şeyden haberdar.
YA HABİR
Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.
YA HALİM
Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
YA AZİM
Affı, mağfireti bol.
YA GAFUR
Az amele, çok sevap veren.
YA ŞEKUR
Yüceler yücesi, çok yüce.
YA KEBİR
Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.
YA KERİM
Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
YA HAFIZ
Her şeyi koruyucu olan.
YA HASİB
Kulların hesabını en iyi gören.
YA CELİL
Celal ve azamet sahibi olan.
YA RAKİB
Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.
YA MUCİB
Duaları, istekleri kabul eden
YA VEDÜD
Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.