Level 3 Level 5
Level 4

46 - 60


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
YA MECİD
Her türlü övgüye layık bulunan.
YA BAİS
Ölüleri dirilten.
YA VARİS
Her şeyin asıl sahibi olan.
YA ŞEHİD
Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
YA HAK
Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
YA VEKİL
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
YA REŞİD
İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
YA KAVİY
Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
YA METİN
Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.
YA HAMİD
Her türlü hamd ve senaya layık olan.
YA BEDİ'U
Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.
YA AFUV
Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.
YA RAUF
Çok merhametli, pek şefkatli.
YA MUHSİ
Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
YA MUBDİ
Maddesiz, örneksiz yaratan.